?!DOCTYPE html> 【图文】荷兰砖Q面包砖是如何铺讄 荷兰砖-面包砖的工艺 - 盐城市荣立新型徏材有限公?/title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="keywords" content="50期开什么平码,平码不出规律,今期三中三平码资料" /> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0064/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0064/css/style.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0064/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0064/js/bootstrap.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top visible-lg"> <div class="container"> <div class="col-md-10 col-sm-10 col-xs-12"> 盐城市荣立新型徏材有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.vblzcr.tw">荷兰?/a>?a href="/supply/">优质淯?/a>?a href="/news/">抛丸砖厂?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="col-md-2 col-sm-2 col-xs-12 hidden-xs text-right"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/18638/stat/"></script> </div> </div> </div> <header id="header"> <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"> <img src="/uploads/logo/20200113105932.jpg" alt="盐城市荣立新型徏材有限公? class="img-responsive"/> </div> </div> <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1" role="navigation"> <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> <li><a rel="nofollow" href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li class="dropdown"><a rel="nofollow" href="/about/" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">关于我们</a> <ul class="dropdown-menu"> <li><a rel="nofollow" href="/about/">公司?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about7.html">董事长致?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about8.html">企业文化</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">荣誉资质</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about5.html">合作与代?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about6.html">服务与支?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" title="生现场">生现场</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html" title="客户案例">客户案例</a></li> <li class="dropdown"><a rel="nofollow" href="/supply/" title="视频中心" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">视频中心</a> <ul class="dropdown-menu"> <li><a rel="nofollow" href="/about/about9.html">央视视频</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about10.html">荣立视频</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻中心">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </nav> </header> <section class="carousel slide" data-ride="carousel" id="main_banner" > <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <div class="carousel-inner" role="listbox"></div> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20200114111712.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20200114034817.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20200114111747.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><img src="+picarr[i]+" alt=''></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> <a class="left carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> </section> <section class="crumb hidden-xs"> <div class="container"> <div class="row"><img src="/template/XYS0064/images/home.png" alt="位置"/>您的当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</div> </div> </section> <section class="imain"> <div class="container"> <div class="content"> <div class="pro_detail"> <h1>【图文】荷兰砖Q面包砖是如何铺讄 荷兰砖-面包砖的工艺</h1> <p class="seo text-center">来源Q?a href='http://www.vblzcr.tw/news/236.html'>http://www.vblzcr.tw/news/236.html</a>  旉Q?019-05-20</p> <div class="p_detail"> 今天我们会ؓ大家带来<b><a href="http://www.vblzcr.tw/" target="_blank" style="font-weight:bold">荷兰?/a></b>Q面包砖的铺讑ַ艺,希望通过我们的介l让您对<a href="http://www.vblzcr.tw/" target="_blank">盐城市荣立新型徏材有限公?/a>{问题有更深入的了解<p style="text-indent:2em;">荷兰砖-面包砖的工艺 怎么面包?/p><p style="text-indent:2em;">路基的开挖:Ҏ设计的要求,路床开挖,清理土方Qƈ辑ֈ?计标高;查纵坡、横坡及边线Q是否符合设计要求;修整路基Q找q碾压密实,压实pL?5%以上?/p><p style="text-indent:2em;">垫层的铺设:120mm厚的3Q?的灰土层Q大中型车行车道 200mm厚的3Q?的灰土层Qƈ扑^֎密实Q密实度?5%以上?/p><p style="text-indent:2em;">基层的铺设:道、花园道路铺?20mm厚的3Q?灰土?00mm 厚配砂矻Iq找q碾压密实,密实度达95%以上。小型汽车道应铺?50mm厚的无机l合料稳定粒料垫层(?50mm厚配砂矻I大粒径不得超q?0mmQ小_径不得过0.5mmQ,大中型R行R道应300mm厚的无机l合料稳定粒料垫层,q找q_层碾压密实,密实度达95%以上?/p><p style="text-indent:2em;">扑^层的Q找q_用中砂,30mm厚,中砂要求h一定的U配Q?即粒?.3-5mm的配砂扑^?/p><p style="text-indent:2em;">面层Q面层ؓ路面砖,在铺设时Q应Ҏ设计图案路面砖,时应轻轻qxQ用胶锤锤打稳定,但不得损伤砖的边角,质量要求W合联锁型\面砖路面施工及验收规ECJJ79?8规定Qh行道、广\面砖厚?0mm荷兰Q荷兰砖Q面包砖的铺讑ַ艺小型汽车道路面砖小厚度60mm</p><p style="text-indent:2em;">接缝砂的要求Q接~用砂的质量应符合CJJ79?8要求?/p><p style="text-indent:2em;"></p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020ff;">您或许感兴趣的文章:</span> </p><p style="text-indent:2em;">荷兰砖-L好后的面料砖Q面料层出现脱层现象怎么办?</p><p style="text-indent:2em;">面包砖机生的面料砖Q已l养护好了,发现面料层出现脱层现象,是什么原因造成的?</p><p style="text-indent:2em;">故障原因Q面料水泥含量太;沙子太细或含泥量太大Q配料时Q面料或底料太干Q后期养护不C?/p><p style="text-indent:2em;">处理的方法:面包砖机在面料的配比Ӟ正常水惔与沙子的比例大约?:1-1:2之间Q好使用425#水惔Q有条gӞ沙子好经q水z。在不媄响生产的情况下,量增大底料、面料的湿度。生产出来的湿坯Q好攄在阴凉处L24时Q且表面覆盖塑料薄膜Q避免水分蒸发,W二天码完垛后,卛_按要求进行养护?/p><p style="text-indent:2em;">荷兰砖-面包砖的工艺 怎么面包?/p><p style="text-indent:2em;">路基的开挖:Ҏ设计的要求,路床开挖,清理土方Qƈ辑ֈ?计标高;查纵坡、横坡及边线Q是否符合设计要求;修整路基Q找q碾压密实,压实pL?5%以上?/p><p style="text-indent:2em;">垫层的铺设:120mm厚的3Q?的灰土层Q大中型车行车道 200mm厚的3Q?的灰土层Qƈ扑^֎密实Q密实度?5%以上?/p><p style="text-indent:2em;">基层的铺设:道、花园面料道荷兰砖-L好后的面料砖Q面料层出现脱层现象怎么办?路铺?20mm厚的3Q?灰土?00mm 厚配砂矻Iq找q碾压密实,密实度达95%以上。小型汽车道应铺?50mm厚的无机l合料稳定粒料垫层(?50mm厚配砂矻I大粒径不得超q?0mmQ小_径不得过0.5mmQ,大中型R行R道应300mm厚的无机l合料稳定粒料垫层,q找q_层碾压密实,密实度达95%以上?/p><p style="text-indent:2em;">扑^层的Q找q_用中砂,30mm厚,中砂要求h一定的U配Q?即粒?.3-5mm的配砂扑^?/p><p style="text-indent:2em;">面层Q面层ؓ路面砖,在铺设时Q应Ҏ设计图案路面砖,时应轻轻qxQ用胶锤锤打稳定,但不得损伤砖的边角,质量要求W合联锁型\面砖路面施工及验收规ECJJ79?8规定Qh行道、广\面砖厚?0mmQ小型汽车道路面砖小厚度60mm</p><p style="text-indent:2em;">接缝砂的要求Q接~用砂的质量应符合CJJ79?8要求?/p>“荷兰砖Q面包砖的铺讑ַ艺”和另外生荷兰砖一文章都l大家提供一些帮助,我们会在后箋_ֿ准备更多有关盐城?a href="http://www.vblzcr.tw/rl/" target="_blank">荣立</a>新型建材有限公司的内容,如果不想错过Q徏议收藏我们的|站吧! </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e9%93%ba%e8%ae%be'></a>,<a href='/key.aspx?k=mm'>mm</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%89%be%e5%b9%b3'>扑^</a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%af%86%e5%ae%9e'>密实</a>,<a href='/key.aspx?k=%e8%a6%81%e6%b1%82'>要求</a>,</div> <p><div>上一?<a href="237.html">【原创】抛光砖批发_淯砖供?/a></div> <div>下一?<a href="235.html">【精选】؜色砖的特点_抛光砖的l构</a></div> </p> <div class="related_list"> <h4>相关新闻</h4> <ul class="related_news"> <li> <a href="/news/344.html" title="【原创】面包砖的铺设方法_面包砖制作选材指南" rel="nofollow">【原创】面包砖的铺设方?/a> <span>2020-05-17</span> </li> <li> <a href="/news/336.html" title="【推荐】面包砖制作选材指南_面包砖的工艺" rel="nofollow">【推荐】面包砖制作选材?/a> <span>2020-04-14</span> </li> <li> <a href="/news/327.html" title="【推荐】荷兰砖Q养护好后的面料砖,面料层出现脱层现象怎么办?_面包砖的工艺" rel="nofollow">【推荐】荷兰砖Q养护好?/a> <span>2020-03-15</span> </li> <li> <a href="/news/325.html" title="【精选】荷兰砖Q面包砖基层的铺设_面包砖介l? rel="nofollow">【精选】荷兰砖Q面包砖?/a> <span>2020-03-09</span> </li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="related_list"> <h4>相关产品</h4> <ul class="related_pro row"> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a href="/supply/65.html" title="道\Ҏ" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20141009034226.jpg" alt="道\Ҏ" class="img-responsive"/></a> <span><a href="/supply/65.html" title="道\Ҏ" rel="nofollow">道\Ҏ</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a href="/supply/66.html" title="街道Ҏ" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20141009034350.jpg" alt="街道Ҏ" class="img-responsive"/></a> <span><a href="/supply/66.html" title="街道Ҏ" rel="nofollow">街道Ҏ</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a href="/supply/67.html" title="区道\Ҏ" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20141009034438.jpg" alt="区道\Ҏ" class="img-responsive"/></a> <span><a href="/supply/67.html" title="区道\Ҏ" rel="nofollow">区道\Ҏ</a></span> </li> <li class="col-md-3 col-sm-6 text-center"> <a href="/supply/68.html" title="q场道\Ҏ" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20141009034524.jpg" alt="q场道\Ҏ" class="img-responsive"/></a> <span><a href="/supply/68.html" title="q场道\Ҏ" rel="nofollow">q场道\Ҏ</a></span> </li> </ul> </div> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </div> </section> <footer> <div class="footer hidden-xs"> <div class="footnav"> <ul class="container"> <li><a href="/" title="|站首页" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" title="关于我们" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" title="新闻中心" rel="nofollow">新闻中心</a></li> <li><a href="/download/" title="案例展示" rel="nofollow">案例展示</a></li> <li><a href="/contact/" title="联系我们" rel="nofollow">联系我们</a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/changecity.html">城市分站</a></li> </ul> </div> </div> <div class="copyright"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-3 col-sm-3 col-xs-12 text-center"> <img src="/template/XYS0064/images/wx.png" alt="微信" class="wx img-responsive"/> </div> <div class="col-md-9 col-sm-9 col-xs-12"> <p>Copyright©www.vblzcr.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>)盐城市荣立新型徏材有限公?nbsp;  备案P<a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow"></a></p> <p>抛丸砖哪家好Q供应订做多钱Q؜色砖h怎么P荣立公司专业以批发h格大量现货提供؜色砖、专业荷兰砖、优质抛丸砖、荷兰砖h{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> <p>地址Q江苏省盐城市亭湖区盐东镇新z港新型建材园区Q驾考中心向?公里Q?/p> <p>联系人:陈经?nbsp; 13851155222</p> <p>|址Qwww.vblzcr.tw  邮箱Qjsycrl@163.com</p> <p>热门城市推广Q?<a href="/nanjing.html" title="南京" target="_blank" >南京</a> <a href="/wuxi.html" title="无锡" target="_blank" >无锡</a> <a href="/suzhou.html" title="苏州" target="_blank" >苏州</a> <a href="/changzhou.html" title="常州" target="_blank" >常州</a> <a href="/xuzhou.html" title="徐州" target="_blank" >徐州</a> <a href="/yangzhou.html" title="扬州" target="_blank" >扬州</a> <a href="/zhenjiang.html" title="镇江" target="_blank" >镇江</a> <a href="/nantong.html" title="南? target="_blank" >南?/a></p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-09-28/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1253340901'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1253340901%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> Powered by<a href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> </p> </div> </div> </div> </div> </footer> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:0515-82683598"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> $(function(){ $(".nav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".nav li a").removeClass('active'); $(this).addClass('active'); return false; } }); }) </script> <script type="text/javascript" > $(".time").each(function(){ var uploadTime1 = $(this).find("span").text(); var uploadYear = uploadTime1.substring(5,10); $(this).find("span").text(uploadYear); var uploadTime2 = $(this).find("em").text(); var uploadDay = uploadTime2.substring(0,4); $(this).find("em").text(uploadDay); }); </script> <script> if(screen.width > 767){ $(document).ready(function(){ $(document).off('click.bs.dropdown.data-api'); }); $(document).ready(function(){ dropdownOpen();//调用 }); /** * 鼠标划过展开子菜单,免得需要点L能展开 */ function dropdownOpen() { var $dropdownLi = $('li.dropdown'); $dropdownLi.mouseenter(function() { $(this).addClass('open'); $(this).find('.dropdown-menu').fadeIn(100); }).mouseleave(function() { $(this).removeClass('open'); $(this).find('.dropdown-menu').fadeOut(100); }); } } </script> <a href="http://www.vblzcr.tw/"><span class="STYLE1">ƽһФIJͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>